Activitatea de instruire și educare a preșcolarilor și elevilor se desfășoara în 8 corpuri de clădire situate în cele 4 sate al comunei Măgureni.

Activitatea grădinițelor se desfășoară în 6 săli de clasă. La Școala Primară Lunca Prahovei există 2 săli de clasă, la fel ca și la Școala Primară Satu Banului. Școala Primară Măgureni cuprinde 4 săli de clasă. Școala Gimnazială Măgureni cuprinde 12 săli de clasă dintre care:

  • 3 laboratoare (chimie – fizica, biologie, informatică)
  • 5 cabinete (limba română, istorie, geografie, matematică, religie);
  • Bibliotecă dotată cu 6259 de volume: carte beletristică, științifică, colecții de dicționare, ziare și reviste);
  • Bază sportivă formată din sală de sport și 2 terenuri în aer liber (handbal, baschet);
  • Cancelarii;
  • Birouri;
  • 10 spații sanitare cu apă curentă.

Școala este prevăzută cu apă curentă, canalizare, încălzire centrală, iluminat natural și artificial.

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier adecvat, iar procesul de predare – învățare se desfășoară prin folosirea de material didactic, calculatoare, copiatoare, videoproiectoare cu ecran, imprimante.

Școala este dotată cu posturi de telefonie fixă și mobilă, internet.

Sursele de finanțare ale școlii sunt: Consiliul Local, venituri extrabugetare din donații și sponsorizări, precum și sprijinul financiar primit de la Asociația de Părinți „Radu de la Afumați” Măgureni.