• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale Măgureni
  • Regulament intern
  • Plan managerial 2021 - 2022
  • Plan operațional 2021 - 2022
  • Raport privind starea şi calitatea învăţământului la nivelul Şcolii Gimnaziale Măgureni
  • Rezultate olimpiade an şcolar 2018 - 2019
  • Oferta educaţională 2019 - 2020
  • Înscriere clasa pregătitoare 2020
  • Proiect de dezvoltare instituțională 2019 - 2023
  • Codul de conduită
  • Codul etic al profesorului