Confidentialitate

Școala Gimnazială Măgureni consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în afaceri. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

Această declarație de confidențialitate se aplică entității Școala Gimnazială Măgureni.

Școala Gimnazială Măgureni procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cât și cu principiile stabilite în acest document.

Această declarație explică tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți și modul în care utilizăm aceste informații.

Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creează noi drepturi pentru indivizi și consolidează unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC. Directiva 95/46/EC va fi înlocuită de la data de 25 Mai 2018. Această declarație este conformă cu GDPR și prin urmare și cu Directiva 95/46/EC și cu regulile naționale până când acestea expiră la data de 25 Mai 2018.

Școala Gimnazială Măgureni trebuie considerat ca și controlor al datelor și acesta va determina scopurile și metodele de procesare ale datelor introduse și colectate online.

Principii

Politica de protejare a datelor în Școala Gimnazială Măgureni se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

Colectarea datelor personale

Utilizatorii website-ului nostru care doresc să beneficieze de serviciile noastre și să ne furnizeze informații, pot fi rugați să pună la dispoziție date personale pentru ca Școala Gimnazială Măgureni să poată opera și îmbunătăți serviciile și afacerile.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile clientului pentru perioada în care contul său este activ, pentru a îi oferi servicii, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului Școala Gimnazială Măgureni, filialelor companiei și asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.